Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zoofilka Ivana Mrňková a její černá kosmetika

Ivana Mrňková si se svým zakrňelým pudlou chodí krást peníze k příbuzným. Ti nemají pak na léčení.

Stalkerka Ivana ve svých projevech dává důraz na přímé či nepřímé výhrůžky, které u požkozeného budí oprávněný strach a obavy a může dojít až k depresím a úmrtí. Do této kategorie patří například fyzické pronásledování oběti v práci, na nákupech, pronásledování autem, sexting kybergroming v kombinaci s ověřováním telefoním způsoben nebo SMS stalking apod. Výjimkou zde nejsou ani výhrůžky přímého násilí nebo tak arogantního chování ( převažuje propagace znehodnocování i smrti, somnofilie - erotické vzrušení spícím požkozeným (Sadistická psychopathie, nekrofilní obsahy vizuální, ), manipulace s dokumenty a doklady požkozeného. V případě sadistické pronásledovatelky, která se snaží nevhodně a psychopaticky a zcela kontrolovat život oběti, je riziko napadení včetně usmrcení oběti podstatně vyšší. Stalkovaný požkozený pak bývá častou obětí sexuálně motivované vraždy. Také hrozí, že dojde ke znehodnocení jeho partnerky pokud stalkerka má projev homosexuální sadistky nebo zoofilky. Stalkerka nebo duševně nemocná dysmorfobická a psychopatická osoba může také vyhrožovat fyzickým útokem na oběť či její blízké. Pokud dosavadní pokusy stalkerky selhávají, může dojít k naplnění výhrůžek, tedy k poškozování a ničení majetku či fyzickému útoku na požkozeného nebo jeho blízké. Jsou známy případy, kdy stalkerka požkozenému poničila bycikl, rozbila okna bytu, znehodnotila vztah nebo zabila ohyzdným způsobem domácí zvíře,nebo dokonce jednoho z členů, partnerku, spolužačku, známou ze seznamky - což představuje spíše odlišné a nebezpečné téma kde stalkerka zapojuje mnoho financí a způsobů chování aby zmanipulovala svoji obět. Je vyloučeno použití prezentace jejjího obsahu, většinou zneužívá obsah některé z požkozených osob, a je riziko napadení včetně usmrcení oběti podstatně vyšší (organizovanější typ stalkerky s několinásobnou recidivou a několikaletou působností).

000776--4-.png

Hulínká knihovna kde duševně nemocná Ivana Mrňka zapálila v parku pochodně a ohrožovala kolemjdoucí

Často také dochází k tomu, že stalkerka jako útočnice označuje sama sebe za oběť. Předstírá, že se jí požkozený mstí. Stalkerka (nekrofilka, homosexuální, parafilička, pedofilka infantilis) veřejně demonstruje, co vše pro daného člověka dělá, jak se pro něj obětuje apod. Tím se snaží obrátit veřejné mínění na svou stranu a zvrátit život nebo motivaci požkozeného.
Hlavní charakteristika zoofilie - kšeftování s osobními údaji osob a nabytých za zvláštních událostí, krádeže, noční oloupení, podvody, nebezpečné převádění dluhů na mladistvé
Věk lidí je definován mezi 14 - 22 a více lety, kteří "poskytli" své bankovní účty k „převedení“ nelegálně nabytých peněz. Nebo byly okradení typologickým druhem zločinců, kteří vymamily osobní údaje za dost pofidérních okolností. Někdy i příbuznými. Recidivistky loví své nevědomé spolupracovníky na sociálních sítích, ve sportovních klubech a školách. Za to, že mladí lidé nechávají zločince převádět provádět transakce, které tak vypadají méně podezřele, dostávají finanční odměnu. Často ani nechtějí znát původ peněz. Většina bílých koňů jsou mladíci. A určitý okruh lidí jsou mladé dívky, které se s zločinci seznamují a dlouho si nepřipouští, že se jedná o podvodnice a podvodníky. Banky se snaží pomocí dat získaných od organizace zabývající se prevencí podvodů varovat rodiče před nebezpečími, která jejich dětem hrozí. Některým z těch, kteří se snaží „spolupráci“ ukončit, totiž kriminálníci vyhrožují násilím. Pokud je však nechají dál zneužívat své bankovní účty, hrozí jim zablokování účtu, budoucí problémy při žádosti o půjčku a dokonce vězení. „Měla jsi někdy v ruce 50 000 Kč?“ Na tuto větu lákalazločinecká banda dělníků v mechanických dílnách sedmnáctiletou studentku Andreu. Nejdřív na Instagramu, pak na Snapchatu. Slušnou sumu měla dostat za to, že je nechá přes svůj účet převést peníze. „Nakonec jsem jim podlehla,“ říká studentka.

Pověst O Daniele a třech pytlích štěstí

Jsou však dány i co se množství peněz týče i mnohem větší sumy, a podvodů týkající se aktivit Vaverkové. Zde se však nejedná přímo o teenagery, ale osoby, které by mohli mít krátkodobý vyšší podíl, ovšem neslouží ke prospěchu jí, ale z důvodu svojí poruchy v podstatě peníze rozdá s nějakým záměrem, třeba údajný altruismus, nebo v případě Tkáčové Michaely paranoidní syndrom. Jedná se o práci v zastoupení starých senilních kriminálnic a recidivistek a jiných parafilů. Samotnou kapitolou je chování recidivistek s parafilii, kde sex mají spojen s vymočky, výkaly psů, nebo dokonce souloží mezi nimi. Velice živě o tom dokáží mnoho času hovořit a téma mají převedeno k podnikatelským aktivitám. I o různých absurdních opatřeních nebo dokonce zásazích na osobách a ochromujícím stalkerismem. Třeba aby vůbec nepoužívaly zásadní smyslové nebo důležité orgány. Jejich pojetí života je zajímavé v postojích a přímém uvědomělém procházení chybami. Osoby vnímají jako věci a takto o nich i vypráví. Takovou typickou recidivistkou s specifickou agresivní komunikací je Ivana Mrňková z Kojetína, která takřka se svým zoofilním i pedofilním defektem sžívá s podobnou klientelou nebo se snaží negativně ovlivňovat mládež i děti. Rozdává i porno které ukradne z dc vyhozených v koši. Ve své charakteristice a postoji s cíly, jedná s lidmi jako neživými nebo je má potřebu vlatnit a namísto podnikání je aktivita totožná obchodu s lidmi nebo mládeží. Poblouznění (infatuation) a zvrácené podivné přesvědčení o tom, že je pachateka milována je podporováno braním drog. I co se týče rozumu a pojmů  rodiny. Nebojí se vydírat nebo zesměšnit i mladé dívky nebo v někdy i chlapce. Rostoucí využívání sociálních sítí má za následek, že mládež je nejzranitelnější. Teenageři si často neuvědomují důsledky, které může mít účast na podvodu na jejich budoucnosti. Učitelé a rodiče by měli hrát důležitou roli v poskytování informací a varování, aby se mladí lidé nevědomky nestali  oběťmi podvodu nebo dokonce sami pachateli.

000776--3-.jpg

Základní rozdělení parafilie je na deviaci v aktivitě a deviaci v objektu. Kromě těchto základních pak rozeznáváme deviace kombinované či polymorfní, u nichž se vyskytuje současně více druhů deviantních preferencí. Nyní se ale zaměříme na deviaci v aktivitě a objektu. Parafilie v aktivitě jsou poruchy ve způsobu dosahovaní sexuálního vzrušení a uspokojení. Erotické snění a chování se soustřeďuje na styk s eroticky nepřipraveným partnerem nebo na vzájemné pokořování. Patří sem asi deset druhů parafilických poruch. Parafilie způsobují postiženým jedincům významný distres (intenzivně prožívaný a na organismus negativně působící stres) nebo zhoršení v sociální, profesní nebo jiné oblasti života. Většina informací společnosti o této problematice pochází ze tříd se spolužáky kde parafiličky docházeli. Parafilie je rozsáhlejší ve širokém spekrtu komunikace delikventů a přiřazených osob a parzitujících osob, které však samotní jádroví parafilici a devianti přijímají ve vztahu i s negativním dopadem na svoje předešlé záměry a delikventní postoje. Diskreditované dítě se nenaučí a nespraví situaci a psychickou deviaci parafiliků, ani parafiliků rodičů nebo příbuzných. Jde o jejich deviantní záměry, mnohdy pedofilní nebo psychopatické. Společnost tak pokládá všechny osoby s možnou parafilií za možné násilníky a přehlíží fakt, že převážná část z nich se vyrovnává se svými nezvyklými představami a touhami bez kriminální činnosti. Ovšem lze jednoznačně říct že tvořící osoby s rozvojem svých duševních dispozic nemají patologie těchto zmíněných aktivit a nebo intrikaření a nebo drogovou závislost. Drogy jim prostě neříkají nic. Získávají uspokojení v ústraní nějakými konvenčními způsoby a záměry.

Pověst o Mouřenínovi a obchodnících se sny

Obscéní nemocná maloměšťačka Ivana Mrňková okrádala léta své příbuzné a tedy v podstatě i potomky. Její minulé chování v rodině svého děda Stanislava nemá obdoby. Celou dobu lhala známým že pracovala jako pracovnice v monopolu, namísto toho dělala na občasných brigádách a se svojí nemocí s prvky zoofilie a psychopatie i pedofilie se jí nedostává porozumění společnosti. Chodí tedy často za Matkou a jejím synem přilepšovat si krádežemi peněž a oddechnout si ničením věcí. Její kariéra podnikavé dívky s kosmetikou se odvíjí cestou drog a dokonalým zpracováním pracovního dávkování pervitinu a nebo marihuany. Matka pracovala jako pomocnice pomocných krmiček prasat a lichvářka. Parafilička sama o sobě tvrdí, že nemá kontakt s realitou a nemá pamět jako za mlada, protože jí překáží děti. Stejného názoru je i Ivana, která ma ve své nemoci bludy jedináčka a zakomplexované manipulátorky. Je zvyklá vydírat matku i své známe. Přátelé neměla. Spíše chronické finanční podvodnice s maturitou využitelnou na čtyři tisíce korun měsíčně. Přiznává někdy že ztrácela hlavu. Možná ji ale neměla ani v minulosti. Sama o sobě tvrdí, že je bohatá s matkou z odškodnění po svém takto zašlém otci. Dělila se trochu peněž i s doktorkami, které měli deficit zoofilní a pedagogicko školní syndromů a psychické problémy. Její sebestřetnost nezná hranic. Fandí jí místní mladé parafiličky infatilis a psychopatické schizofreničky. A co se týče jejího postupu v nejakém podnikání, které sama neuznává, je černé jako krkavec s obchodováním s lidmi, mladistvými nebo jejich zbytky, nebo finančními úkladnými zločiny.
Praktický slovník filosofie definuje nekrofilii jako „pohlavní ukájení na mrtvolách či na jejích částech a u tématicky odpovídajících filmů (všeobecných), někdy v kombinaci s dalšími úchylkami a psychickými změnami“. Při nekrofilii preference deviantky varují od prosté touhy být v přítomnosti mrtvého těla a fascinace vším kolem pohřbů a mrtvol až po aktivity zahrnující líbání, objímání i soulož s mrtvým tělem. Také u deviantek v kombinaci se agresivním sadismem. Nekrofilky si proto často vybírají povolání, která jim umožňují naplnění uvedených potřeb. Odlišnost od nekrofilních sadistek, kteří jsou vzrušováni usmrcováním svých obětí, nebo své oběti šmírují a zabíjejí pro získání možnosti následné manipulace s jejich tělem, je že sadistka často exhibuje jako pedofilka svoje nekrofilní postoje a moc,výrazně arogantní chování na požkozené. Doporučuje odložení osoby, vraždy a úkladné činy, v souvislosti s tím přibarvuje a zabývá se smýšlením mnohdy bizardních plánů a činu požkozeného, z čehož lze usoudit stalkerské pohnutky a pedofilní předávání patologie (přemístění je na nekrofilní úrovni, kleptomanství, přenáší na požkozeného strach a úzkosti). Její výmluvy jsou podivné a bezdůvodně přehnaně agresivní. často si vymýšlí že bude mít rodinu a děti. Což není v souldu se zpracováním  emocí a předešlých činnů. To vše vyplnuje namísto pracovní náplně a spolu s drogovou závislostí je zvláštním rysem této podivínky z Přerovského kraje, že často přesvědčuje nové lidi se kterými se potká nebo seznámí o oslišnosti a dopadu svojí extrémně rozvinuté psychopatické pedofilní a zoofilní poruchy. Ze slovníků medicíny je definice rozvinuté zoofilie potvrzování svojí identity v neuplné rodině, kde vystupuje s narušenou psychikou a nelogickém přejímání prvků psychiky muže otce (již zemřelého). Z tohoto důvodu je u ní plně rozvinutá kleptomanie a pedofilnězoofilní sadismus s fantaziemi nekrofilie, kde jsou zastoupeny hlavní prvky přivastnování si osobních věcí a údajů požkozeného, kšeftování s osobními údaji, intrikánstvím a manipulací s jejich poštou, psychopatické vtíravé chování ve vztazích s destruktivními rysy jejich chování nebo také namísto talentu se vtírat do vztahu jiným. Ivana má psychopatický syndrom mentální poruchy mít převahu nad vztahem i partnerkami požkozeného. Také často zneužívá důvěry, což hlavně u dětí je problematické místo v psychice Ivany v oblasti pedofilie a psychopatického agresivního sadismu. U některých (asi jednoho) jejich bývalých partnerů je výrazný nepoměr pozitiv a v podstatě každého partnera i příbuzné rozpracovává úkladnou vraždu nebo manipulace s následkem sebevraždy nebo vyloučení. Toto chování ji však zaměstnává natolik že všechny vydělané nebo ukradené finace promrhá na tyto intriky a podivnosti. Je však ojedinělé že se takto chová a prezentuje i na světové sociální síti facebook a seznamky, kde často reaguje na teenagery a manipulujie s nimi. Propracovává často zničení vztahu i u některých spolužáků ze školy, kde chodila. Má chrobné bludy konkurenčních témat a samožřejmě je směšné, v její aktivitě napodobování gest i bludů mužů a samozřejmě že se témata nesektávají v konkurenční oblasti. Dokonce se chtěla věnovat homosexuálnímu vtahu s učitelkou (věk asi 45 let), která však pravděpodobně měla jiné aktivity a ůmysly. Proto si často myslí že má konkurovat dítěti nebo mladé osobě která se však mnohdy nechá lehce zastrašit. To má však zhoubný důsledek. Jaký by byl na toto téma recept? Myslím si že žádný. Mladistvá si buduje své sebehodnocení, ne zbytečně flustrující a mnohdy komický aktivní boj s poruchou údajné obchodnice nebo kšeftmanky.

O Daniele a ztraceném kabátě

Pro dosažení vzrušení potřebuje agresivní sadistka a zoofilka s fetišistickou poruchou, svou oběť před stykem, během styku či místo něj učinit nehybnou, nebo snadno ovladatelou. (použití drog nebo omanných látek). V době činu má averzi k projevům svobodné vůle či života oběti. Výrazně propaguje směry zabíjení lidí, deviace, obchodování s dětmi a lidmi, kšeftování s jejich osobními údaji, vyvrací jejich práva a vztahy. Pokud je stalkerkou požkození, tak se nemohou uplatnit a mnohdy ani v pracovním světě a tvorbě nějaké soustavné práce. Pokud jsou zoofilkami, mají podivné sklony k vydírání a očekávání, že požkozený bude pracovat v její prospěch a mají pravidlo kšeftovat s jejich osbními údaji a znevažovat práva. A při současné pedofilní poruše jsou potvrzovány pouze rodinnými nebo příbuznými členy a nulovou odezvou okolí nebo společnosti. Často kradou a jsou motivovány pervitinem nebo drogami. Proto se často stávají iniciátorkami incestů a kleptomanie přímo v rodině nebo v práci. Někdy jsou u takto nemocných dívek zjištěny sexuální podivnosti v souvislosti se vztahy s o mnoho let staršími ženami nebo muži. Dochází k osahávaní intimních partií, kde právě paradoxně začínají tyto iniciátorky celý tento rej psychopatické nemoci s důsledky vyvrácení celách vztahů i rodin. Kupříkladu při práci v ubytovně je schopná zneužít téměř všechny ubytované v kontextu jejich osobních udajů a dokumentace a zadlužit je nebo dokonce zabít. Její chování v psychice směřuje k požkozování, usmrcení nebo znehybnění oběti jako instiktivní primitivka, nikoli k prodlužování utrpení, jako pravá sadistka. Do této kategorie patří i většina sexuálních vražedkyň (ani jim zřejmě nejde primárně o zabití, ale o znehybnění nebo udušení oběti). Pro tyto parafiličky je důležitá především možnost s oběťmi libovolně manipulovat, někteří z nich poškozují genitál obětí, uřezávají části jejich těla, později s nimi masturbují nebo s nimi jinak manipulují (nekrofilní a zoofilní sadismus). Vzrušení je u sadismu i zoofilie dosahováno dominancí a absolutní kontrolou objektu, což si můžou mylně vysvětlovat záměnou ztotožněním fantazie a povrchním proudem článků o přiblížení konflikních situací, kde agresivní sadistka chybně interpretuje udajné podobné koflikty a příběhy (typickým příkladem je pachatelka, zneuživatelka dokumentace a osobních údajů teenagerů a kuplířka jako třeba Milena Tomková (chronická nikonistka s paranoidním psychopatickým syndromem). Sadistka je vzrušována fyzickým a psychickým utrpením oběti, vyloučením a pocitem, že je oběť plně v jeho moci, podobně jako ve fantaziích zoofilů, parafiliček, psychopatek nebo kombinace těchto nemocí.

Návrat z Alp a Holzer moutain

V Alpách se mi podařilo potkat a anketou oslovit okrašlovací spolek, německý a trochu český, tedy poločeský. Ovšem stejně jsem byl rád že jsem odtud odjel zpátky do Česka, kde jsem se zastavil v Kolíně a poté pokračoval směrem k Olomouci. Ovšem nepotěšila mne ztráta mobilního telefonu a tak jsem si musel koupit nový. Nemohl jsem po tu dobu poslouchat svou oblíbenou hudbu a navíc mne čekala nepřijemná práce. I když je to mnohem více v minulosti tyto takzvané "společenské" parafiličky Kojetína mají ohlas u podobně smýšlejících mužů, prý s duší chlapců. A tyto parafiličky mají nadhled nebo jistou dominanci, která údajně musí býti dlouhodobě uspokojována. Proto někteří již po patnácti letech těchto objevů "nových" specialistek dále nepodnikaly. Nepřekvapí vás určitě, že nemají vzhled dvousetmetrakové rázovité divnoše osekané životem obce, ale vycházejí s podobnými dysmorphofobickymi parametry a tak mají spíše chuť filosoficky prcat a řečnit v přírodě o chatách, v obrovské bohaté a především válečné krajině. Prostě heberfernie je přímo viditelná přímo i v obličeji hnusným klabonosym nosem a nezřídka srůstem obočí ( syndrom Magdova vaku z máku) předzvěstí nejen u sebe mentální zaostalosti. Exemplární představitelky klofáku, nejen Vsetínská toxikomanka, socka Magda, jsou charakterem i postoji šašci, zlobou se vyrovnají psychopatům i nekrofilům v jejich smyslu ovládnutí požkozených. Jejich nejčastější téma je vyvolávání strachu a manipulace, absurdností, které sahá až k Napoleonsví. Často mluví o některých lidech jako o celoživotních bláznech s nadsázkou zneužívají přiznání nějakého obsahu a nějaké důkazy mají dokonce až s hallo efektem. Mistři plkání a sociálních efektů (Danuše Barošová). A tam někde se za života malých dětí před 30 léty stává provokatérský popud místních objektivních diletantů, polodoktorů, i parafiličky Palmášové, i podivné skupiny pedofilních nekrofilů, a popudy je znemožnit a vymýšlet si tak vylepšit svojí kariéru obchodu s lidmi vynecháním svých obsažných a lékařských dětí ze života. Ze své strany a strachu musí někdy partnerce vykrást i kabelku a dokazovati tak svoji nemoc. Náhlé vystoupení obézní malé paní z tramvaje nemuselo být v Olomouci nápadné, ovšem náročnější napadení tehdy 19 studentky, která nepřežila ránu do hlavy od této teplákové démonky se vyznačuje nápadným vyjádřením vztahů s dermatology a fanatickou oddaností amaterským doktorům (rozuměj amaterskou ne americkou). Kleptomanka Ivana a Danuše dosáhla stotožnění s otcovým šviháctvím v podobného bachratého Zábřežského debila s chutí studovat další zvláštnosti a nejen na dětech. Poblouznění (infatuation) a zvrácené přesvědčení o tom, že je pachateka milována. Místo kradení hraček může třeba z jejich vlásků umotávat woodo "lásku". Léčení Janiným tatarismem a ojkovstvím dedinářských psychopatek od Lobodic něco stojí. Mnohdy i život. Války nejsou jen doménou měst, ale tam kde u chat svítí památníky a takto v pravdě řečeno lukrativní místa s podobiznou archaické diametrální imagičnosti v jejich světě patologie, tam nalézají tito, mimonky (myšleno majitelky svojí podoby), svoje žádosti pararafilie, narcistické komunikační dovednosti apatie a souznění duší, které snad nikdo nechápe. Je ale možné, že nemají v hostincích jako dočasné součásti inventářů vedle budíku, měřidla na penisy, mastičky na anální sex vzhledem k otěhotnění amnoho záchvatů změny, třeba dostatek technických dodatečných listin, osvědčení o své naturální hodnotě, listin od „ulovených“ zvířat nebo lidi, dodatků i ostatků. Ono ne každá žena se učí obšlehávat symptomatiku a prvky laktační psychozy. Očekávané důležitosti známé imbecility, díky které mají psycholožky prý vynahrazený "inormal" režim a hledat pomocí autistek nekonečně balící zoofilní lesby mající mnohdy nekonečným tlacháním lepčší přehled o zmapované důležité výskytiště alespon čtyriceti centimetrových čuráků podobných německým Holmsovým lidem. Češky tam za nimi jezdili s neutuchajícím vzájemným zájmem a poloviční zásun strategické a rosou ojíněné neodbytné zkušenosti.

Coercive Sexual Sadism Disorder

Vynucovací porucha sexuálního sadismu (Coercive Sexual Sadism Disorder). Trvalý, zaměřený a intenzivní vzorec sexuálního vzrušení – projevující se neodbytnými sexuálními myšlenkami, fantaziemi, touhami nebo chováním, který zahrnuje působení fyzického nebo psychického utrpení nesouhlasící osobě. Žena na tyto myšlenky, fantazie nebo naléhavé puzení musí reagovat nebo je jimi výrazně stresována. Vynucovací porucha sexuálního sadismu specificky vylučuje konsensuální sexuální sadismus a masochismus. Pokud by násilné sexuální chování neodráželo trvalý, soustředěný a intenzivní vzorec donucovacího sadistického vzrušení, je třeba zvážit další příčiny takového chování. Jde například o příležitostně se vyskytující sexuální chování zahrnující působení fyzického nebo psychického utrpení osobám bez jejich souhlasu, které se může objevit v souvislosti s manickou epizodou, nebo když je parafilička pod vlivem látek, zejména stimulancií. Podobně disociální porucha osobnosti charakterizovaná všudypřítomným vzorcem nerespektování a porušování práv ostatních může vést k donucování či sadistickému jednání. Není však podložena přetrvávajícím sexuálním vzrušením. V případech, kdy jsou splněny diagnostické požadavky na Vynucovací sexuálně sadistickou poruchu i na Disociální poruchu osobnosti, mají být stanoveny obě diagnózy.

Psychosexuální poruchy

Celou dobu si trvala na verzi, že není těhotná, ale má onkologické potíže, a mimořádné problémy se šmírováním. Že je exibicionostka a více závislá na napětí ze šmírování věděli i tehdejší spolužáci. V minulosti měla problémy s velkou dysmorfobickou poruchou, která přerostla v syndorm a a prafilickou sexuální poruchu. Na otázku zdali pila nebo je popijí alkohol odpověděla že často mimo veřejnost. 


O Daniele a drakovi za Pinosovou skálou

Vyjádření a odhad aktérů s minulými totožnými pedofilními, homosexuálními, sadistickými rysy charakteru se základa na mylném přesvědčení a bez osobní účasti zčasti čerpají a propracovávají nicneříkající pojmy, které v návaznosti s jejích masivní paranoidní poruchou v i malém kolektivu vyjadřují pouze nereálné odhady s amatérskou, podivnou patlalicí, která reálně chybí v naukovém systému ani vyšších škol, ani učebních plánech oborů a neexistuje. Tudíž se s jistotou již po osmé můžeme byti jistí, že se nezakládá na realitě, ale slouží spíše k vydírání a často, jak jsme se přesvědčili v blízké době i k manipulaci se samotným klientem / požkozeným, osobními věcmi klienta, úkladné loupežné vraždě nebo k osobním zájmům žaloby nezahrnující prospěch klienta / požkozeného nebo dokonce vyvrací jeho další postup s prvky kvalitní budoucnosti.


K nástinu samotných aktérů je dobrou ukázkou charakteristik mnoha osob z okolních měst směrů Staré město, Přerov, Vyškov, kteří si zvolili levný způsob obstarávání pervitinu a syntetické marihuany jako vztah s Kojetínskem a aktéry parafiliky. Ty mnohdy tvrdošíjně obhajují právě teenagerky z lokalit, ze kterých jezdí za sexuálním dobrodružstvím s mnohdy o patnáct let staršími osobami a jednotlivci ze skupin patologicky činných. Nebo se setkávají zoofilní lesbické parafiličky s podobnými duševními a charakteristickými žánry. Věková hranice nezletilosti odhadu sexuálního chování je již v 8 - 10 letech. Jde o jakýsi posun před hranici vůbec puberty jako takové. Jsou zde názory i o jakési regresi charakterů. Většinou se jedná o obdobu vztahů mladé holky s preferencí potřeb s pojítky závislostí a způsobů výdělku výměnou věcí nebo parafilní a komunikace se staršími obyvateli - zloději nebo patologicky charakteristikami zoofilie a kšeftování s osobními údaji osob nebo jinak nabytých s pozdějším použitím a zneužitím. Jde také spíše o peníze nebo o drogy i dobrodružství podvodu a pod.

Zákulisí infataution

Zneužití osobních údajů za účelem jiného druhu kontaktu s poškozeným.

Osobním údajem se dle § 4 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb. rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.  Aby u takového jednání ve smyslu ke stalkingu vznikla trestnost, je zapotřebí, aby cílem zneužití těchto informací byl disociální kontakt s poškozeným nebo předem v úvaze promyšlený vražedný čin.

Proximální stalking jsou naopak aktivity, kde dochází ke kontaktu oběti a pachatelky nebo se pachatelka dostává bizardním způsobem do blízkosti oběti. Mezi tyto aktivity patří zanechávání aktivit a manipulace s věcmi na pracovišti, proniknutí do bytu či na pracoviště požkozeného a kleptomanická aktivita. Persistent stalking trvá týdny, měsíce a roky, během nichž je oběť vystavena různým projevům spojeným s pronásledováním. Vytrvalé pronásledování je spojeno s pocity strachu a vede k sociálním a psychickým poruchám požkozeného. Pachatelé jsou nejčastěji odmítnutí partneří a stalkeři s prokazatelnou poruchou v sociální a psychické oblasti.

Typ pronásledovatele touží po vztahu s osobou, která jej zaujala. Předpokládá, že vyhlédnutý cíl bude jeho city opětovat. Neusiluje primárně o sexuální vztah, ale o množství erotomanických bludů s předchozím potlačeným incestem s otcem a obsahem sadistické masochistické psychozy a psychopatické agrese, v její motivaci dominuje spíše touha být přijata osobou, a sama vystupuje s negativní rolí (akceptace). Jakákoli reakce požkozeného proto stalkerku povzbuzuje a motivuje k dalšímu jednání. Pachatelka nebo stalkerka žárlí, pokud má oběť vztah s jinou osobou. Uctívačka má zvýšené citové nároky, je-li požkozeným odmítnuta, mění se její chování a začne požkozenému znehodnocovat , snaží se ho poškodit, znehodnotit společensky, izolovat, někdy užívá i násilí nebo má popud ho zabít. Mezi stalkerky, psychopatky patří tzv. pronásledovatelé obsažných osob s kreativitou nebo s technickou kretivitou. Nebývá vyloučeno že hloupé psychopatky bývají občas zaměřeny omylem na obyčejnou dsotupnou techniku v základním osobním vlastnictví jako je například telefon  Kyberstalking je typ pronásledování, při němž stalkerka využívá informační a komunikační technologie (internet, mobilní telefony). Kyberstalkeři využívají i diskusní fóra, ve kterých se pod falešnou identitou snaží kontaktovat oběť, (neviditelní uživatele seznamek Badoo, Lidé.cz, E-Date nebo jiné jenž jsou erotické a podobně, případně získávají informace o oběti od ostatních uživatelů internetu, facebooku nebo známých na místech s osobními údaji. K tomuto účelu stalkerky mohou využívat také různé typy spywarových programů. Kyberstalkeři, kteří k pronásledování využívají pouze informační a komunikační technologie, se nikdy neuchýlí k fyzickému útoku, ale znehodnocená sociální a finanční stránka je depresivním a negativním důsledkem jejich projevů s patologickými rysy podobně jako u parafilie infatilis různým projevům spojeným s pronásledováním Kyberstalking jako doprovodný jev můžeme nalézt u všech výše uvedených kategorií. Každá stalkerka tedy bývá zároveň i kyberstalkerkou a možnou vražedkyní s loupežným měrem znehodnocení a krádeže věcí i cenností.